Jak uruchomić makroskrypt
Autor:


Ponieważ często dostaję pytania, jak uruchomiać makroskrypty postanowiłem napisać to krótkie "how to". Cały proces pokaże na przykładzie skryptu MAxTRIX autorstwa Borislava Petrova znanego również jako Bobo.

Po pierwsze skąd wiemy że dany skrypt to makroskrypt? Wystarczy spojrzeć na pierwszą linijkę która powinna zaczynać się od słowa "macroscript". W przypadku naszego przykładowego skryptu wygląda ona tak:
macroscript MAxTRIX category:"Bobo_s Tools"


Wczytujemy skrypt.
W panelu Utilities naciskamy MAXScript i w panelu który się pojawi naciskamy Run Script. Otwieramy plik ze skryptem.

Prawym przyciskiem myszy klikamy na toolbarze i wybieramy Customize...

W oknie które się pojawi, w rozwijanej liście Category wybieray kategorię określoną w pierwszej linijce skryptu. W tym przypadku będzie to Bobo_s Tools. Nazwę interesującego nas skryptu przeciągamy na toolbar.

Aby uruchomić skrypt naciskamy przycisk który się pojawi.

Copyright ©2005